Pandangan Masyarakat tentang AI, sebuah social experiences